Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมือง และป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

TOP