Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ บูรณาการตรวจป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

pll_content_description

TOP