Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

pll_content_description

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
——————————————————————–
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 11 กรกฎาคม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 27 แห่งกรุงศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
 

TOP