Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

pll_content_description

TOP