Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

แรงงานเชียงใหม่ บูรณาการออกตรวจแรงงาน ตามแผนป้องกันและปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายในสถานประกอบการ

pll_content_description

TOP