Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงแรงงาน เชิญร่วมงานกิจกรรมแสดงร้านค้าสตรีทฟู้ด จังหวัดเชียงใหม่

pll_content_description

กิจกรรมแสดงร้านค้าสตรีทฟู้ด (Street Food) จังหวัดเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2566
ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ 1 (ดอนจั่น)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP