Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

คู่มือสนับสนุนด้านองค์ความรู้

ปี 2560 คนเชียงใหม่ พัฒนาก้าวหน้าขึ้นอย่างไร ? 

คู่มือ ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่ทำงานในต่างประเทศ

 

 

คู่มือ สิทธิประโยชน์ที่ประชาชนพึงได้รับ จากกระทรวงแรงงาน

 

 

คู่มือ สิทธิประโยชน์สำหรับแรงงานนอกระบบ

 

 

SSO Digital Design พลิกโฉม ประกันสังคมไทย

 

คู่มือ แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น

 

266
TOP