Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับภาคเหนือ ...

กรง.เชียงใหม่ จับมือต้าน COVID-19 ...

กรง.เชียงใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ และติดอาวุธทางปัญญาแก่ อสร. ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ...

กรง.ชม. เยี่ยมชมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ...

แรงงานเชียงใหม่ ส่งเสริม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ...

TOP