Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

เชียงใหม่ ออกตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ...

กรง.ชม. ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ...

เชียงใหม่ ร่วมเสนอแนะอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ...

อสร.เชียงใหม่ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2563 อ.เชียงดาว ...

TOP