Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

กรง.ชม. ลงพื้นที่แนะนำช่วยเหลือญาติแรงงานเสียชีวิตในญี่ปุ่น ...

พัฒนาทักษะฝีมือภายใต้งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 62 ...

การประกวดโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ...

เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ...

แรงงานเชียงใหม่ต้องเร่งปรับตัวรับโลกแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

TOP