Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

Mol-Thailand

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการนัดพบแรงงาน ประจำปี 2565 ...

Mol-Thailand

แรงงานเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2565 ...

Mol-Thailand

กรง.เชียงใหม่ รับข้อเรียกร้องจากกลุ่มเครือข่ายแรงงานภาคเหนือ ...

Mol-Thailand

แรงงานเชียงใหม่ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE บริษัท ...

TOP