Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี

จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี

รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 50300

แผนที่ตั้ง

ประกาศ

ประกาศ

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ปี 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 20 มี.ค. 2561
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

รับเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์

@แรงงานเชียงใหม่

วีดิทัศน์

+frameborder%3D%220%22+allow%3D%22accelerometer%3B+autoplay%3B+clipboard-write%3B+encrypted-media%3B+gyroscope%3B+picture-in-picture%22+allowfullscreen%3E%3C

"สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน"

ดูทั้งหมด

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP