Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 11

ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 11 ...

Mol-Thailand

มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ...

Mol-Thailand

เชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 26 – 29 เมษายน 2565 จัดโดย ...

Mol-Thailand

รัฐบาลออก 10 มาตรการ ช่วยประชาชน ช่วงความขัดแย้ง ยูเครน-รัสเซีย ...

Mol-Thailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : รับสมัครบุคคล ...

Mol-Thailand

เงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน ...

Mol-Thailand

แรงงานอุ่นใจ ของขวัญปีใหม่ 2565 กระทรวงแรงงาน ...

TOP