Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

เตือนแรงงานไทย อย่าตกเป็นเหยื่อ ...

Mol-Thailand

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ...

ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 11

ประกาศ อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 11 ...

Mol-Thailand

มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ 2565 ...

Mol-Thailand

เชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพตนเอง 26 – 29 เมษายน 2565 จัดโดย ...

Mol-Thailand

รัฐบาลออก 10 มาตรการ ช่วยประชาชน ช่วงความขัดแย้ง ยูเครน-รัสเซีย ...

TOP