Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ...

กำหนดการ โครงการ อาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ต้านภัยยาเสพติด 2560 ...

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์” ...

การไปทำงานที่ประเทศมาเลเชียอย่างถูกกฎหมาย ...

รับสมัครทหารกองหนุ่น และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ ...

ตำแหน่งงานว่างภาคเหนือ ...

TOP