Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

แรงงานเชียงใหม่ ขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ...

กรง.ชม. ลงพื้นที่แนะนำช่วยเหลือญาติแรงงานเสียชีวิตในญี่ปุ่น ...

พัฒนาทักษะฝีมือภายใต้งบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ 62 ...

TOP