Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

กระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ รวมน้ำใจแบ่งปันผ่านตู้ปันสุข ...

ร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ ระดับภาคเหนือ ...

กรง.เชียงใหม่ จับมือต้าน COVID-19 ...

กรง.เชียงใหม่ เสริมสร้างศักยภาพ และติดอาวุธทางปัญญาแก่ อสร. ...

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ...

กรง.ชม. เยี่ยมชมการฝึกอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ...

TOP