Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรม

การประกวดโครงการTO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ...

เชียงใหม่ จัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ ...

แรงงานเชียงใหม่ต้องเร่งปรับตัวรับโลกแรงงานในยุคไทยแลนด์ 4.0 ...

ร่วมงานวันรพี บิดาแห่งกฎหมายไทย ประจำปี 2561 ...

ร่วมประชุมสภากาแฟการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ...

TOP