Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

Infographic

สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565

สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 ...

สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 4 ปี 2565

สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 4 ปี 2565 ...

สรุปสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3-65

สรุปสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3-65 ...

สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565

สรุปสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 2 ปี 2565 ...

สรุปสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 1-65

สรุปสถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 1-65 ...

สรุปสถานการณ์แรงงานเชียงใหม่ 4-64

สรุปสถานการณ์แรงงานเชียงใหม่ 4-64 ...

สรุปสถานการณ์แรงงานเชียงใหม่ 3-64

สรุปสถานการณ์แรงงานเชียงใหม่ 3-64 ...

สรุปสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2-64

สรุปสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 2-64 ...

สรุปสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1-64

สรุปสถานการณ์แรงงาน ไตรมาส 1-64 ...

TOP