Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน สังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

TOP