Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

pll_content_description

TOP