Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2566 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)

pll_content_description

รายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 3 ปี 2566 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566)
– ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไขในฉบับถัดไป
สามารถดาวน์โหลดรูปเล่ม สถานการณ์แรงงานฯ ได้ลิงค์ด้านล่างครับผม
 
 
 
TOP