Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลฯ

pll_content_description

               วันนี้ (9 ธ.ค.60) เวลา 9.00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้นายขจร วงค์สวย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลฯ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการตามแนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

TOP