Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน "Factory Outlet 2017"

pll_content_description

           วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.19 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “อุตสาหกรรมแฟร์ 2017” ณ บริเวณหน้าอาคาร SME ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และภาคเอกชนให้การต้อนรับ

 

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

 

TOP