Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมโครงการผู้ว่าราชการฯ พบปะประชาชน ณ ศาลเจ้าฝาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

pll_content_description

        วันที่ 9 มี.ค.2560 เวลา 10:00 น. นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกบูธกิจกรรมในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” และ ” หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ ศาลเจ้าฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ทาง สนง.แรงงาน จ.เชียงใหม่ และอาสาสมัครแรงงานอำเภอฝางได้ร่วมบริการประชาชนโดยจัดสาธิตอาชีพการทำขนมสอดใส้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

TOP