Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมในพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

pll_content_description

            วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:39 น.นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงาน จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ใน จ.เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมในพิธี เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายประวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622  แฟกซ์ 053-112623

TOP