Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ตามที่ร้องเรียนฯ

pll_content_description

            วันที่ (16 กพ. 60) เวลา 10.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ และอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลป่าเมี่ยง และตำบลแม่คือ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือ นายไพบูลย์ แพทอง ราษฎรตำบลป่าเมี่ยง กรณีขอความช่วยเหลือให้ได้งานทำ ผลปรากฏว่า นายไพบูลย์ฯ มีความต้องการทำงานในพื้นที่ใกล้บ้าน และทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงแนวทางและคุณสมบัติของการเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว พบว่า นายไพบูลย์ฯ มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุ และคุณสมบัติ ซึ่งนายไพบูลย์เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งมีแนวทางที่จะทำการค้าขาย โดยได้ทำการกู้ยืมเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเงินกู้ หากได้รับเงินกู้แล้ว จะนำเงินกู้ดังกล่าว มาเป็นทุนในการค้าขายต่อไป

 

 

ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622-3

 

TOP