Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่เยี่ยมจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่พักคนงาน ซอย 4 ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

pll_content_description

         วันที่ 10 มีนาคม 2560 นายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ จุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ ที่พักคนงาน ถนนทุ่งโฮเต็ล ซอย 4 ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหา ให้คำแนะนำ แก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

TOP