Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สรจ.เชียงใหม่ ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือ กลุ่มอาชีพช่างไฟฟ้า (สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร)

pll_content_description

TOP