Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

นายอรเทพ อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อาสาสมัครแรงงาน ร่วมต้อนรับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

pll_content_description

TOP