Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

แรงงานเชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม แรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากอิสราเอล

pll_content_description

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวอังคณา เตชะโกเมนท์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสถานการณ์ความไม่สงบประเทศอิสราเอล เพื่อให้แรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอล มีงาน มีอาชีพ ฝึกทักษะฝีมือเพื่อประกอบการอาชีพต่อไป โดยมี นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 23 คน 2 สาขาอาชีพ คือ 1) สาขา เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รองรับเกษตรอัจฉริยะ 2) สาขาการทำเครื่องดื่มกาแฟ

TOP