Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำสบู่แฮนด์เมด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

pll_content_description

       สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ หลักสูตรการทำสบู่แฮนด์เมด ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2560 ณ วัดสันนาเม็ง ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์  053-112622 แฟกซ์ 053-112623

TOP