Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการฯ พบปะประชาชน ครั้งที่ 6-2560

pll_content_description

         วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 10:00 น. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมออกบูธกิจกรรมในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ในส่วนสำนักงานแรงงานเชียงใหม่ และอาสาสมัครแรงงานอำเภอหางดงได้ร่วมบริการประชาชนโดยจัดสาธิตอาชีพการทำที่รัดผมจากผ้าให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

 

 

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-112622 แฟกซ์ 053-112623

 

 

TOP