Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานฯ 2561

ขนาด : 664.78 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 21:09:20+07

pll_file_nameแบบสำรวจข้อมูลด้านแรงงาน (30 คน)

ขนาด : 107.18 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 21:08:23+07

pll_file_nameแบบรายงาน อสร. จังหวัดเชียงใหม่

ขนาด : 237.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 21:07:29+07

pll_file_nameใบสมัครอาสาสมัครแรงงาน จ.เชียงใหม่

ขนาด : 31.71 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-01-25 21:06:21+07
TOP