Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

จุลสารแรงงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มิ.ย. 2560

สถานการณ์แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ไตรมาส 1/60

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มิ.ย. 2560

จุลสารแรงงานประจำเดือนเมษายน 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มิ.ย. 2560

จุลสารแรงงานประจำเดือนมีนาคม 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มิ.ย. 2560

จุลสารแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มิ.ย. 2560

จุลสารแรงงานประจำเดือนมกราคม 2560

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 9 มิ.ย. 2560
TOP