Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานตามโครงการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ

24 มิถุนายน 2563
TOP