Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางข้อมูล

ชื่อเรื่อง วันที่เผยแพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการด้านประชาสัมพันธ์ทางไลน์

8 กันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

8 กันยายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม

8 กันยายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน

8 กันยายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม

8 กันยายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์

8 กันยายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม

8 กันยายน 2562

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม

8 กันยายน 2562
TOP