Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ...

การปฏิบัติช่วงผ่อนผัน พ.ร.ก. ต่างด้าวฯ ...

พรก. การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ...

TOP