Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

Mol-Thailand

เชียงใหม่ ขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงแรงงาน ...

Mol-Thailand

มท.1 ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ...

Mol-Thailand

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ...

Mol-Thailand

เชียงใหม่ ตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงาน ครั้งที่ 5/2563 ...

Mol-Thailand

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัย COVID-19 ...

Mol-Thailand

เชียงใหม่ประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและความเสี่ยงในการระบาด COVID-19 ...

TOP